سرویس ذهن http://mind-service.mihanblog.com 2020-10-25T03:59:45+01:00 text/html 2020-08-04T20:11:32+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind این بار http://mind-service.mihanblog.com/post/197 <div> 31 قدم رفته ام</div><div>31 پله <br></div><div>31 طبقه</div><div>31 کیلومتر</div><div>31 نفس</div><div>31 پلک بهم زدن</div><div>31 بوسه</div><div>مگر میشود نرفت ؟<br></div> text/html 2018-02-22T21:49:21+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind دوستت دارم به اندازه تک تک شکوفه های بهاری http://mind-service.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/darkwinter.jpg" alt="" width="386" vspace="0" hspace="0" height="258" border="0" align="bottom"><br></div><br><br>در این باران سرد زمستانی<br>زمانی که زمستان هر لحظه مرگ را فریاد می زند<br>و تنها امید باقی مانده برای شمعی که سو سو می زند را<br>با طوفانی مهیب نا امید می کند<br>وقتی تا گردن در لجن زار منفی بافی<br>و باتلاق مالیخولیا و وسواس فکری<br>همچون یک ستاره کم سو<br>در پهنای آسمان تاریک شب<br>در حال ناپدید شدن و غرق شدنم<br>ناگهان<br>با گرمای نفس های "تو"<br>جان تازه ای میگیرم<br>آری<br>تو مرا از این خواب شوم نجات داده ای<br>من <br>اصلا منی برای "من" معنی ندارد<br>هرچه هست "تو" ای<br>"من" بدون "تو" وجود ندارم<br>باش<br>تا من <br>در کنار " تو" ، "من" باشم<br> text/html 2016-11-17T06:59:05+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind 47 متر زندگی http://mind-service.mihanblog.com/post/195 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/hava.jpg" alt="" width="284" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom"><br></div><br><br>دوست دارم تا زنده ام<br>شانه به شانه تو باشم<br>دوست دارم اگر تاریک است<br>بینا به روشنایی تو باشم<br>دوست دارم اگر سرد است<br>گرم به شعله عشق تو باشم<br>دوست دارم تا نفس می کشم<br>در هوای عطر تو باشم<br>دوست دارم تا ریشه دارم<br>زنده در خاک تو باشم<br>دوست دارم تا می بینم<br>هیچ جز زیبایی تو نبینم<br>دوست دارم تا می شنوم<br>هیچ جز خنده های تو نشنوم<br>دوست دارم تا می نویسم<br>همه از برای تو باشد<br>دوست دارم اگر می روم<br>باز به سوی تو آیم<br>اصلا می دانی<br>دوست دارم تا ابد <br>در آغوش تو باشم<br> text/html 2016-11-06T20:30:15+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind 3 سال با تو http://mind-service.mihanblog.com/post/194 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/rain.jpg" alt="" width="390" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="253"><br></div><br><br><br>هنوز هم پاییز را دوست ندارم<br>حتی 15 آبان را.<br>باران که می بارد<br>دلم دو چندان می گیرد<br>اصلا می دانی<br>هر چیزی که تو در آن، جاری نباشی<br>&nbsp;را من دوست ندارم<br>از این واضح تر بگویم ؟<br>از پشت شیشه چه فایده ای دارید ؟<br>باران را باید با لمس انگشتان تو حس کرد<br>بوی باران را باید با عطر نفس های تو قیاس کرد<br>بگذار واضح تر بگویم<br>باران را باید در آغوش تو فهمید<br>بدون تو<br>من<br>خیابان<br>فقط خیس شده ایم<br>بدون هیچ معنای روشنی<br>همین.<br> text/html 2016-10-20T19:48:26+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind مثل خاک http://mind-service.mihanblog.com/post/190 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/aqw.jpg" alt="" width="421" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="282"><br></div><br><br>یاد من باش<br>وقتی بارون<br>میریزه به روی دستات<br>یاد من باش<br>وقتی خنده<br>میشینه به روی لب هات<br>یاد من باش<br>اگه دنیا<br>مثل قصه ها قشنگ نیست<br>قصه عشق من و تو<br>توی هیچ کتابی ثبت نیست<br>یاد من باش<br>وقتی تنها<br>میشینی کنار دریا<br>گاهی وقتا مهربون شو<br>گاهی وقتا یاد من باش<br>یاد من باش یه ستارم<br>توی آسمون تیره<br>دستاتو بیار به سویم<br>نمونی گریم میگیره<br>یه روز از تو جون گرفتم<br>یه روز از تو دل بریدم<br>از همه دنیا گذشتم<br>آخرش به تو رسیدم<br>یاد من باش اگه سنگم<br>اگه خاکم<br>اگه رودم<br>مثل سنگی<br>روی خاکم<br>مثل عاشقا<br>هلاکم<br><br><br> text/html 2016-10-19T20:02:31+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind جاده http://mind-service.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/111111.jpg" alt="" width="399" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="288"><br></div><br><br>پوتینم را پایم میکنم<br>و کوله بارم را می بندم<br>بعد از سکوت تو<br>راهی مسیری می شوم<br>که از آن هیچ کس باز نگشته<br>جاده ای پر از فراز و نشیب<br>هیچ، تنها چیزی است که با خود می برم<br>می روم<br>تا آنجا که فکر مردن<br>مرا رها کرده<br>و مهر تو<br>تن خسته،<br>ذهن مخدوش،<br>و قلب شکسته مرا در آغوش کشد<br>با هر قدم، از خود دور تر<br>و به تو نزدیک تر می شوم<br>در این برزخ ویرانه<br>خود را گم کرده ام<br>تو مرا پیدا کن<br><br><br> text/html 2016-10-18T20:15:18+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind بگذار خاک من، تسبیح تو باشد http://mind-service.mihanblog.com/post/187 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/asaaaaa.jpg" alt="" width="412" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="324"><br></div><br>اصلا میدانی <br>من هیچ چیز نمی دانم<br>تو به من بگو<br>دنیا چیست ؟<br>مصیبت چیست ؟<br>فقر چیست ؟<br>اشتباه چیست؟<br>من جز تو هیچ چیز را نمی دانم<br>فقط در خاطرم فکر تو است<br>در پرده مخدوش فکرم<br>تنها تصور صورت تو پوشاننده<br>ترک ها عمیق این دیوار کاه گلی است<br>من<br>دوست دارم برای خاطر تو<br>بجنگم<br>جلوی من را نگیر<br>من برای تو<br>در راه تو<br>و با فکر تو<br>جان می دهم<br>این بار<br>جلوی من را نگیر<br>سرباز را<br>باکی از مردن نیست<br> text/html 2016-10-18T20:08:14+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind یک بار برای تمام عمر http://mind-service.mihanblog.com/post/186 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/bavar.jpg" alt="" width="399" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="320"><br></div>&nbsp;<br>&nbsp;<br>شاید باور آنکه، باورت دارم<br>در باور تو، باور نکردنی باشد<br>تنها این بار را باور کن<br>من<br>تو را<br>باور دارم<br>تو<br>مرا<br>باور کن<br>&nbsp;&nbsp; <br><br> text/html 2016-10-18T20:01:05+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind این بار بخوانید، ما http://mind-service.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/asdasd.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br></div><br>.<br>و تنها خداوند میداند<br>که روح من<br>در این زندگی دوشوار<br>این هوای وهم آلود<br>و این سرزمین نفرین شده<br>که در آن<br>هیچ واقعیتی واقعی نیست<br>هیچ حقیقتی حقیقی نیست<br>و هیچ راستی شیرین نیست<br>من<br>به واسطه حضور گرم تو<br>به پختگی و رسیدگی، رسیدم<br>.<br> text/html 2016-10-08T17:15:53+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind این بار با یاد "تو" http://mind-service.mihanblog.com/post/184 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/wewe.jpg" alt="" width="398" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="445"><br></div><br>&nbsp;<br>آری<div>باز هم با فرارسیدن پاییز</div><div>فصلی که در سرمای بی رحمش</div><div>عشق برای شعله ور شدن تقلا می کند</div><div>و افسردگی در لابلای سنگ فرش خیابان</div><div>کمین کرده و گریبان رهگذران را می گیرد</div><div>و سوز سرمای بی مهر او، که با زبان برنده اش</div><div>کوله بار خاطرات شیرین مردم شهر را دریده</div><div>و آنها را در تنهایی مفرط غرق می کند.</div><div>تنها یک روزنه به روی من باز است و می درخشد</div><div>برق خنده های تو و عطری که از حضورت</div><div>در خیابان های شهر باقی مانده</div><div>&nbsp;</div> text/html 2016-03-17T19:14:16+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind خیابان ولیعصر http://mind-service.mihanblog.com/post/182 &nbsp;<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/200/597385/299849_10150373788814985_776239984_8263415_720265789_n.jpg" alt="" height="275" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="400"><br></div> <br><br>تصور کن<br>یک روز سرد<br>همه جا برف<br>بی خبر از زمان<br>در پس ذهنی وهم آلود<br>افکاری مشوش<br>&nbsp;و دستانی یخ بسته<br>سر یک کوچه خلوت<br>در امتداد باغچه ای مرده<br>آینده ای که در انتظار سرنوشتش صبوری میکند<br>مگر می شود فراموش کرد ؟<br><br>خنده هایی که از تعجب است<br>خجالتی که از چشمانش موج می زند<br>و سلامی که به گرمی یک کرسی داغ است<br>مگر می شود فراموش کرد ؟<br><br>برای من معجزه است<br>مگر می شود<br>خوابت را در بیداری ببینی<br>مگر می شود هرآنچه خواسته ای <br>در برابرت ببینی<br>مگر میشود انقدر شبیه بود ؟<br>تو بگو<br>مگر می شود ؟<br><br>لحظه هایی که هر ثانیه اش یک عمر بود<br>و سپری شدن هر ثانیه اش یک حسرت جان سوز<br>لحظه هایی که دوست نداری هیچ گاه<br>با هیچ بهانه ای<br>پایان نیابد<br>مگر می شود فراموش کرد ؟<br><br>یک بهانه کودکانه<br>گرفتن دستان تو<br>یک لبخند<br>و یک حس غرور<br>که گویی<br>دنیا در دستان من است<br>مگر می شود فراموش کرد ؟<br><br>حال که دستانت<br>&nbsp;در دستان من است<br>بگذار تا بی نهایت<br>به شکرانه بهار<br>و به پاس لحظه هایی که <br>می دانیم ازآن ماست<br>بخندیم<br>&nbsp;<font color="#FFFFFF"> .</font><br> text/html 2016-03-15T18:20:11+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind سپیده دم http://mind-service.mihanblog.com/post/180 &nbsp;<br><div align="center"><img src="http://engaged.cloudsite.ir/DL/PIX/fire,highspeed,light,color,fotograf%C3%ADa,fuego-09fde9f03843de6946cf7456c91e1464_h.jpg" alt="" height="305" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="412"><br></div><br>در این شب سرد<br>آخرین چهار شنبه سال<br>در هوایی نمناک<br>که تک تک قطره های باران<br>امشب، یاد آور خاطرات گذشته<br>دوستان قدیم<br>محفل هایی که دیگر<br>به خاطرات سپرده شده اند<br>بغض های نترکیده<br>و لبخند هایی هست که دیگر نیست<br>با نگاهی مبهم<br>سیگار های نیمه سوخته<br>فنجان قهوه ای گرم<br>به گرمی دستان تو<br>کوله بار گذشته را در آتش خشم<br>کودکان محل<br>می سوزانم <br>بگذار تا آتش خاطراتم<br>سبب شادی کودکانی شود<br>که هیچ فکری جز خوب سپری کردن<br>لحظات ندارند<br>بگذار تا از روی تک تک<br>خاطرات من بپرند و شادی کنند<br>و من<br>سبک بال<br>با لبخندی ممتد<br>تو را در آغوش می کشم<br>و امشب<br>سوزان ترین شب سال را<br>تا سپیده دم<br>در کنار تو<br>به انتظار طلوع می نشینم<br><font color="#FFFFFF">&nbsp; .</font><br> text/html 2016-02-16T17:19:37+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind با تو خوشبختم http://mind-service.mihanblog.com/post/179 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2015-05-25T18:19:38+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind معجزه حضور تو http://mind-service.mihanblog.com/post/171 <div align="center"><img src="http://engaged.cloudsite.ir/DL/PIX/122.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="306" hspace="0" vspace="0" width="460"><br></div><br><br>تو چه میدانی<br>از ضربان قلبی <br>در پس پرده افکاری پوسیده <br>که به یاد<br>عطر نفسهای تو<br>هر شب تا صبح<br>مشتش را<br>بر دیوار تنهایی دلش<br>میکوبد ؟ <br>و نام تو را با هر نفس<br>در سکوت رعب انگیز لحظاتش<br>فریاد میزند<br>و من همچنان<br>گل های سرخ را<br>با آرزوی بوسیدن دستانت<br>پر پر میکنم.<br>با کدام امید <br>از هوای تازه استشمام کنم<br>هنگامی که عطر پیراهن تو<br>در وادی وجودم برپا نیست ؟<br>هرچه اینه در این سرزمین بود<br>در ماتم دوری تو خاموش گشته<br>برگرد<br>بگذار تا بار دیگر<br>لبخند را در چشمان "تو" ببینم.<br><br>&nbsp;<br> text/html 2015-04-18T20:16:33+01:00 mind-service.mihanblog.com Engaged Mind الفبای با تو بودن http://mind-service.mihanblog.com/post/169 <div align="center"><img src="http://engaged.cloudsite.ir/DL/PIX/History.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="330" hspace="0" vspace="0" width="443"><br></div><br><br>میدانی<br>باران که می بارد<br>ولی عصر و انقلاب<br>فقط بوی تن تو را می دهند<br>تاریکی شب<br>فقط برق چشمان تو را <br>به یاد من می آورد<br>فنجان قهوه<br>مانند گرمی دستان تو<br>حس عاشق بودن&nbsp; را تداعی میکند<br>پرسه های شبانه<br>خنده های از ته دل<br>دوست داشتن های بی آلایش<br>بوسه های بی منت<br>لبخند ملیح تو<br>آتش عطر نفست<br>همه و همه <br>ذهن آشفته و خسته از<br>روزمرگی مرا قلقلک میدهد<br>آوای پر شور تو<br>کودک درونم را<br>به مردی مبدل میکند<br>تا این زندگی تاریک را<br>در جامه من به خاک بسپارد و<br>پرده پوسیده این افکار پوشالی و کهنه را<br>دریده و انعکاس نور چشمان تو در <br>رویای واقعی تر از خیالم را<br>به حقیقت مبدل کند<br>بخند ای نازنین<br>تنها آتش و سرخی خنده های تو<br>مرا به زندگی امیدوار می کند<br>نگذار این کورسو بی شعله آتش نگاه تو<br>در غم و اندوه سرمای شب <br>خاموش و بی فروغ بماند.<br>